Przetargi ARCHIWALNE

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2018 rok

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania  Ogłoszenie o zamówieniu  02.10.2017  POBIERZ  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  02.10.2017  POBIERZ  Załączniki do SIWZ  02.10.2017  POBIERZ  Odpowiedzi na pytania […]

Zapytanie ofertowe – dostawa środków czystości

Okres obowiązywania umowy: od 02.11.2017 do 31.10.2018 Oferty można składać do dnia 05.10.2017 r. do godz. 10:00 Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania  Zapytanie ofertowe  28.09.2017 […]

Dostawa pojazdu wraz z zabudową asenizacyjną o pojemności 7000 litrów

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania  Ogłoszenie o zamówieniu  22.08.2017  POBIERZ  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  22.08.2017  POBIERZ  Załączniki do SIWZ  22.08.2017  POBIERZ  Załącznik nr 6 […]

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gm. Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz […]