Przetargi ARCHIWALNE

Badania wody uzdatnionej

Badania wody uzdatnionej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, oraz wody powierzchniowej w roku 2018 usługi laboratoryjne – analizy fizyczne, chemiczne i mikrobiologicznych wody, wykonane metodami […]

Zapytanie ofertowe – dostawa posiłków profilaktycznych w puszkach

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę posiłków profilaktycznych w puszkach na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej”. Okres obowiązywaniu umowy: […]

Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta Tuchów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

  Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu 15.11.2017  POBIERZ Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 15.11.2017  POBIERZ Załączniki do SIWZ 15.11.2017 […]

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2018 roku

  Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu 09.11.2017  POBIERZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 09.11.2017  POBIERZ Załączniki do SIWZ 09.11.2017  POBIERZ Wzór umowy […]