Przetargi ARCHIWALNE

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w  Tuchowie […]

Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. “Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajności 360 m3/h”.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej. Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. Rozbudowa stacji uzdatniania […]

Zapytanie ofertowe badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2020 oraz 2021. Termin składania ofert upływa […]

Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej, nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy (nakładek) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem oraz zestawów […]