Budowa wodociągu i kanalizacji – Dzierżona i Konopnickiej

Dzierżona

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (ok. 300m) rejon ul. Dzierżona i ul. Konopnickiej w Tuchowie.

Dzierżona