Budowa sieci wodociągowej na ul. Wołowej w Tuchowie

Wołowa

Ulica Wołowa w Tuchowie ( 5 przyłączy do budynków)

  • Budowa 302 m wodociągu fi110.
  • 118 m przyłączy wodociągowych fi32