Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Siedliskach”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Siedliskach”.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na https://platformazakupowa.pl/transakcja/720274