Wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Karwodrza, Zabłędza, Tuchów, gm. Tuchów

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Karwodrza, Zabłędza, Tuchów, gm. Tuchów”.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na https://platformazakupowa.pl/transakcja/722844