Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski”

Znak postępowania – ZP-3/20

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: 93c70535-1284-4bcd-8e05-f56650a3408c

KOMUNIKAT z dnia 31.03.2020r. o transmisji online z otwarcia ofert

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” SP. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski” odbędzie się poprzez transmisję online. Transmisja z sesji otwarcia ofert odbędzie w dacie i godzinie wskazanej w SIWZ na stronie www.dorzeczebialej.pl z wykorzystaniem serwisu internetowego YouTube.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe 31.03.2020 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 31.03.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ 31.03.2020 POBIERZ
Część I – Klucz publiczny postępowania 31.03.2020 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 31.03.2020 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 31.03.2020 POBIERZ
Część III – Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) 31.03.2020 POBIERZ
Część III – Załączniki do PFU 31.03.2020 POBIERZ
Część IV – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 31.03.2020 POBIERZ
Część IV – Załączniki do WWiORB 31.03.2020 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 07.04.2020 POBIERZ
Modyfikacja SIWZ 21.04.2020 POBIERZ
Część I – Załącznik nr2 do SIWZ (wersja edytowalna) zmodyfikowany 21.04.2020 POBIERZ
Część I – Załącznik nr7 do SIWZ (wersja edytowalna) zmodyfikowany 21.04.2020 POBIERZ
Część I – Załącznik nr7b do SIWZ (wersja edytowalna) 21.04.2020 POBIERZ
Modyfikacja SIWZ 22.04.2020 POBIERZ
Część I – Załącznik nr2 do SIWZ (wersja edytowalna) zmodyfikowany 2 22.04.2020 POBIERZ
Ogłoszenie i zmianie ogłoszenia 22.04.2020 POBIERZ
Modyfikacja SIWZ 22.04.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) zmodyfikowane 22.04.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 08.05.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.05.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.06.2020 POBIERZ