Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ciężkowice”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ciężkowice”. Postępowanie podzielone jest na części:

Część 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Jastrzębia, gm. Ciężkowice”

Część 2: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Kąśna Górna, gm. Ciężkowice”

Część 3: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Zborowice, gm. Ciężkowice”

Znak postępowania – ZP-9/20

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: 89351b4e-5019-4a88-a6b2-cc4ba1980cbd

KOMUNIKAT o transmisji online z otwarcia ofert

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” SP. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ciężkowice” odbędzie się poprzez transmisję online. Transmisja z sesji otwarcia ofert odbędzie w dacie i godzinie wskazanej w SIWZ na stronie www.dorzeczebialej.pl z wykorzystaniem serwisu internetowego YouTube.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe 19.05.2020 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 19.05.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ 19.05.2020 POBIERZ
Część I – Klucz publiczny postępowania 19.05.2020 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 19.05.2020 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 19.05.2020 POBIERZ
Część III – Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) dla części 1 19.05.2020 POBIERZ
Część III – Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) dla części 2 19.05.2020 POBIERZ
Część III – Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) dla części 3 19.05.2020 POBIERZ
Część III – Załączniki do PFU 19.05.2020 POBIERZ
Część IV – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 19.05.2020 POBIERZ
Część IV – Załączniki do WWiORB 19.05.2020 POBIERZ
Modyfikacja treści SIWZ 20.05.2020 POBIERZ
Załącznik do PFU dla części 3 uzupełnienie 21.05.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 23.06.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.07.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10.08.2020 POBIERZ