Tuchów Wróblewskiego

W ramach realizowanej inwestycji pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Wróblewskiego w Tuchowie – Etap 1” rozpoczęto prace przy wykonywaniu przewiertu o średnicy 0,8 m pod nasypem linii kolejowej. Przewiert wykonywany jest metodą mikrotunelingu. Średnica powstającego rurociągu to 0,8 m.

Link opisujący inwestycję: https://www.dorzeczebialej.pl/wroblewskiego-tuchow/