Usługi laboratoryjne – badanie ścieków

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach, wód odbiorników powyżej i poniżej zrzutów ścieków oraz wód popłucznych i pokoagulacyjnych z SUW Lubaszowa i SUW Ciężkowice w 2023r. wykonane metodami akredytowanymi. 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 17.11.2022 POBIERZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 17.11.2022 POBIERZ
Załącznik nr 2 – wzór umowy 17.11.2022 POBIERZ
Załącznik nr 3 – RODO 17.11.2022 POBIERZ
Rozstrzygnięcie postępowania 25.11.2022 POBIERZ