Usługi laboratoryjne – osady

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne  ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstałych w procesach oczyszczania ścieków na oczyszczalniach w Tuchowie i Ciężkowicach w 2023r., wykonane metodami akredytowanymi.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 17.11.2022 POBIERZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 17.11.2022 POBIERZ
Załącznik nr 2 – wzór umowy 17.11.2022 POBIERZ
Załącznik nr 3 – RODO 17.11.2022 POBIERZ
Rozstrzygnięcie postępowania 25.11.2022 POBIERZ