Usługi laboratoryjne – osady

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne  ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstałych w procesach oczyszczania ścieków na oczyszczalniach w Tuchowie, Bogoniowicach i Ciężkowicach w 2024r., wykonane metodami akredytowanymi.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 08.11.2023 POBIERZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 08.11.2023 POBIERZ
Załącznik nr 2 – wzór umowy 08.11.2023 POBIERZ
Załącznik nr 3 – RODO 08.11.2023 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.11.2023 POBIERZ