Badania wody uzdatnionej

Badania wody uzdatnionej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, oraz wody powierzchniowej w roku 2018 usługi laboratoryjne – analizy fizyczne, chemiczne i mikrobiologicznych wody, wykonane metodami akredytowanymi.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  23.11.2017  POBIERZ
 Załącznik nr 1 – formularz  23.11.2017  POBIERZ
 Załącznik nr 2 – wzór umowy  23.11.2017  POBIERZ
 Wybór najkorzystniejszej oferty  12.12.2017  POBIERZ