Urna w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach

Z uwagi na ograniczony dostęp do budynku oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach, osoby chcące wziąć udział w losowaniu, kupon konkursowy mogą pobrać i wrzucić do zaplombowanej urny w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach (sekretariat). Kupon konkursowy również można pobrać na stronie Spółki w zakładce: kupon.