10 m3 wody za 1 zł

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” z Tuchowa informuje, że od dnia 15.07.2016 r. do 15.10 2016 r. będzie prowadziła akcję promocyjną – pierwsze 10 m3 wody za 1 zł !!! Promocja przeznaczona jest dla osób, które w okresie 15.07.2016 r. do 15.10.2016 r. podłączą się do sieci wodociągowej oraz podpiszą umowę ze Spółką na dostawę wody.

Informujemy mieszkańców, że osoby które wyrażą chęć skorzystania z promocji na wodę z sieci „pierwsze 10 m3 za 1 zł” – w przypadku zlecenia wykonania przyłącza wodociągowego Spółce Komunalnej, mogą złożyć wniosek o rozłożenie płatność za wykonany przyłącz na maksymalnie 24 raty. Raty płatności za wykonany przyłącz wodociągowy są bez żadnych dodatkowych opłat tj. odsetek i innych.

Dokumenty do pobrania: