PRZETARGI

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. prowadzi postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze. zm.). Postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Spółka prowadzi zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych [czytaj regulamin], który zastępuje poprzedni [czytaj regulamin], obowiązujący do 31.12.2015.